You are here
Home > Uncategorized > A preview

A preview

Ang blog na ito ay sadya kong ginawa para iparating sa inyo ang aking mga opinyon at ideya tungkol sa mga isyung may kinalaman sa Pilipinas, at gusto kong ilabas ang aking mga saloobin sa wikang Tagalog (Filipino). Ang mga diskusyong gagawin dito ay unang isusulat sa wikang Filipino bago isalin sa wikang Ingles para maintindihan ng mga mambabasa ang aking mga isyung nauukol sa mga Pilipinong nasa Pilipinas o narito na sa Amerika. Mahirap man isipin na pupwede kong gawin ang blog na ito sa wikang Filipino, ngunit, sa aking palagay, ay kailangang iparating sa ating mga kababayan ang aking mga hinain at opinyon para maramdaman ninyo ang aking mga saloobin sa mga nangyayari sa ating bansa. Ang hangarin ko ay hindi maghanap ng taong puwede kong maniubrahin para sa pansarili kong interes; sa aking palagay, gusto ko lang magbigay, sa pamamagitan ng mas-malalim na pagsusuri at kaalaman, ng husto at wastong diskusyon na sa aking palagay ay makakatulong sa pagmulat ng maraming mga mata at isip sa mga suliraning nangyayari sa Pilipinas at maghanap ng mga kaukulang solusyong naaangkop sa ating kultura at pag-uugali.
This blog is intended to be my space where I share my thoughts about Philippine issues, where I stand, and how I want to express them in Filipino. In most articles, I will do my discussions first in Filipino before translating it into English so that you will understand my stand on issues that matter Filipinos today, be it in the Philippines or Filipino Americans.

Leave a Reply

Top